0388 564 098

Giá đỡ kẹp điện thoại xe máy

99.000  67.000 

Đánh giá sản phẩm

  • Giá đỡ điện thoại chuyên dụng cho xe máy
  • Cố định chắc chắn, không rơi rớt, an toàn
  • Khả năng uốn 360° điều chỉnh góc dễ dàng.