0388 564 098

Kẹp đuôi khỉ

49.000 

Đánh giá sản phẩm

  • Xoay 360 độ
  • Điều chỉnh tùy thích, chắc chắn!
  • Phù hợp nhiều dòng điện thoại